۱۳۹۴ فروردین ۱۹, چهارشنبه

آلبوم کار دوستان 16با تشکر از تیوا امیدی عزیز که اکبر جوجه را درست کردن و می تونید اینجا دستورش را اینجا ببینید .

====================================================================


با تشکر از مریم عزیز که ترشی بادمجان کبابی را درست کردند و می توندی اینجا دستورش را ببینید . 

=====================================================================


با تشکر از مینا ارجالی عزیز که ترشی لیمو را درست کردند و می تونید اینجا دستورش را ببینید . 
===================================================================


با تشکراز سمیرا فلاحی که کیک هویج و دارچین را درست کردند و می تونید اینجا دستورشو ببینید . 

====================================================================

با تشکر از روقی کریمی عزیز که پای سیب را درست کردند  و می تونید اینجا دستورش را ببینید . 

===================================================================


با تشکر از سحر حسن زاده عزیز که کیک هویج و دارچین رادرست کرذدند و می تونید اینجا  دستور ش را ببیند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر